DISCLAIMER

Ben’s Bakery is een initiatief van CSI Business Consulting (afgekort: CSI)

Aangenomen wordt dat u akkoord gaat met de volgende voorwaarden voor de toegang tot de webpagina’s van Ben’s Bakery. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, willen wij u erop wijzen dat het gebruik van deze site niet is toegestaan.

Het hele website ontwerp, alle tekst, graphics, de selectie en indeling ervan en het copyright zijn het exclusieve eigendom van CSI, alle rechten voorbehouden. Het is verboden om de inhoud van deze site in zijn geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm te reproduceren, transfereren, verspreiden of op te slaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI. CSI staat wél toe om de Ben’s Bakery webpagina’s te browsen of om afdrukken ervan te maken vanaf uw computer, exclusief voor persoonlijk gebruik. Copyright van de gebruikte foto’s is voorbehouden aan de individuele fotografen van Ben’s Bakery. Deze foto’s mogen in geen enkele vorm gereproduceerd worden zonder de toestemming van de makers. Deze site kan documenten en foto’s bevatten waarvan CSI niet de copyright eigenaar is. Alle rechten zijn voorbehouden op deze documenten, en toestemming om ze te kopiëren moet aangevraagd worden bij de copyright eigenaar.

Het gebruik van deze site en zijn inhoud is toegestaan voor privé gebruik maar niet voor commerciële doeleinden. Het gebruik van persberichten en andere publiek toegankelijke documentatie is toegestaan in publieke communicatie op voorwaarde van bronvermelding.

Het gebruik van deze site en zijn inhoud worden beschikbaar gesteld voor uw gebruiksgemak. CSI garandeert niet dat zijn webpagina’s on-onderbroken of foutenvrij zijn. Daarom houdt CSI zich het recht voor om de pagina’s aan te passen of om toegang te ontzeggen op enig moment.

CSI zal redelijke inspanningen doen om juiste en up-to-date informatie te plaatsen op www.bensbakery.be maar CSI geeft geen garantie omtrent de juistheid ervan. Alle gebruikers gaan akkoord dat de toegang en het gebruik van www.bensbakery.be en de inhoud ervan volledig op eigen risico is. Noch CSI, noch enige partij die betrokken is geweest in het aanmaken, produceren of opleveren van www.bensbakery.be kan aansprakelijk gesteld worden voor enige directe-, bijkomstige-, indirecte-, strafrechtelijke- of gevolgschade die voortkomt uit de toegang tot-, het gebruik van-, of de onmogelijkheid van gebruik van www.bensbakery.com, of uit enige fouten in zijn inhoud of ontbrekende inhoud .

CSI is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, verlies of onderbreking van commerciële operaties die voortkomen uit het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van deze site, zelfs al werd CSI geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Voor uw gebruiksgemak kan de Ben’s Bakery website links bevatten naar internet sites die het eigendom zijn van, of beheerd worden door, derde partijen. Door het gebruiken van de link naar zo’n site wordt u geacht de gebruiksregels van de betreffende site te bekijken en te accepteren alvorens die site te gebruiken. U accepteert impliciet dat CSI geen controle heeft over de inhoud van zulke sites, noch de verantwoordelijkheid draagt voor de informatie aangemaakt of gepubliceerd door zulke sites.

Bij het transfereren van gegevens naar onze servers, bijvoorbeeld per e-mail of via de webpagina’s van CSI / Ben’s Bakery, gaat u akkoord met het volgende:

  • De getransfereerde gegevens bevatten geen illegale elementen

  • U doet alle redelijke inspanningen voor het scannen en verwijderen van virussen en andere besmettelijke en destructieve componenten vóór het aanleveren van de gegevens

  • U onderneemt geen stappen jegens ons met betrekking tot de gegevens die u aanlevert en u bevestigt ons te vrijwaren met betrekking tot acties van derde partijen tegen ons in relatie met de gegevens die u aanlevert.

  • Tijdens het gebruik van de webpagina’s van CSI worden gegevens in de vorm van ‘cookies’ opgeslagen op uw computer. Deze cookies hebben als enig doel het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van onze site. Als u wil, kunt u het gebruik van deze cookies weigeren via de veligheidsinstellingen van uw browser. Dit kan echter sommige modaliteiten van onze website voor u onbeschikbaar maken.

  • Alle persoonlijke details worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt in naleving van de relevante wetgeving.

Ben’s Bakery’s naam en logo zijn een handelsmerk. De productnamen en productlogo’s van Ben’s Bakery zijn ofwel handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van CSI en eigendom van CSI. Andere genoemde producten en zakelijke namen kunnen handelsmerken of handelsnamen zijn die aan hun respectievelijke eigenaars toebehoren. Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als vormend een licentie of gebruiksrecht voor de merken die op deze site verschijnen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CSI of van de betreffende derde partij.

Als u contact met ons wenst op te nemen met betrekking tot de voorwaarden en inhoud van de Ben’s Bakery website, kunt u dat doen door de contactgegevens te gebruiken op deze website, of via de post: Ben’s Bakery’s Learning & Development Center, Hilstraat 18, 3120 Tremelo, België.